Cerrar búsqueda

Nota de premsa

CriteriaCaixa obté un benefici net de 1.044 milions d’euros en el primer semestre
Foto logo Criteria
31 de juliol 2023
  • El valor brut dels actius (GAV) de CriteriaCaixa va assolir els 26.425 milions d’euros, amb un increment del 7,5 % respecte del tancament del 2022, gràcies al bon comportament de les cotitzacions de la cartera de renda variable.
  • El valor net dels actius (NAV) va assolir els 22.084 milions d’euros, un 12,3 % més que al tancament del 2022.
  • En el primer semestre, CriteriaCaixa ha distribuït 210 milions d’euros al seu accionista únic (dividend social), la Fundació ”la Caixa”.

Barcelona, ​​31 de juliol del 2023.- CriteriaCaixa, companyia que gestiona el patrimoni empresarial de la Fundació ”la Caixa”, va obtenir un benefici net consolidat de 1.044 milions d’euros el primer semestre del 2023, un 40% més que el mateix període de l’any anterior, gràcies a la millora dels resultats de les dues participades principals, CaixaBank i Naturgy.

El valor brut dels actius de CriteriaCaixa va assolir els 26.425 milions d’euros en el primer semestre, un 7,5 % més que al tancament del 2022. Del total, un 84% correspon a renda variable cotitzada, cosa que demostra la liquiditat elevada dels seus actius, i un 10% al negoci immobiliari, entre d’altres.

D’altra banda, el valor net dels actius de CriteriaCaixa va assolir els 22.084 milions d’euros, un 12,3 % superior al del tancament del 2022. Aquesta millora és deguda, principalment, al bon comportament de les cotitzacions de Naturgy (+12,1%), Grupo Financiero Inbursa (+23,8%), CaixaBank (+3,1%) i Cellnex (+19,6%). Així mateix, destaca la fortalesa del flux de caixa operatiu, que ascendeix a 724 milions d’euros, gràcies a l’increment dels dividends rebuts durant el semestre, que  assoleixen un total de 791 milions d’euros (564 milions en el mateix període de l’any anterior). Del total de dividends rebuts aquest primer semestre, 558 milions corresponen a CaixaBank (354 milions en el primer semestre del 2022), 129 milions a Naturgy, 20 milions a Telefónica, 10 milions a Bank of East Asia i 74 milions a la cartera de diversificació.

En el primer semestre, CriteriaCaixa ha distribuït 210 milions d’euros (dividend social) al seu accionista únic, la Fundació ”la Caixa”, que el 2023 té un pressupost per a acció social de 538 milions d’euros, distribuïts en programes socials (59,4%), cultura i ciència (20,9%), recerca i salut (11,5%), i educació i beques (8,2%).

Gestió de la cartera

La cartera estratègica de CriteriaCaixa està formada per les participacions a CaixaBank (32,24%), Naturgy (26,71%), Grupo Financiero Inbursa (9,10%), The Bank of East Asia (19,09%), Cellnex (4,36%) i Telefónica (2,40%). El seu valor de mercat a 30 de juny de 2023 arriba al 19.847 milions d’euros, amb una evolució positiva respecte el tancament de 2022 (18.088 milions d’euros). Durant el primer semestre s’han invertit en aquesta cartera 48 milions d’euros, concretament a Telefónica.

D’altra banda, CriteriaCaixa manté una cartera de diversificació que comprèn diferents participacions minoritàries en societats cotitzades, prioritzant companyies pertanyents a països de l’OCDE (principalment europeus i d’Estats Units). Aquesta cartera compta amb prop de 80 empreses, en 13 països diferents, essent la  majoria d’elles grans companyies líders en els seus sectors respectius.

En el primer semestre del 2023, l’estratègia de gestió d’aquesta cartera s’ha focalitzat en la captura de valor a través de la rotació de companyies. El 30 de juny del 2023, el valor de mercat de la cartera va assolir els 2.410 milions d’euros, distribuïts principalment en els sectors següents: consum discrecional (22 %), salut (17 %), consum no discrecional (14 %), tecnologia (12 %) i materials (8 %), entre d’altres.

D’altra banda, la cartera immobiliària de CriteriaCaixa va assolir un valor de 2.696 milions d’euros en el període. En aquest primer semestre destaca, entre altres, que a Infinitum Resort s’ha completat la comercialització de la primera fase de 150 apartaments i s’ha iniciat la construcció i comercialització d’una segona fase de 119 habitatges. Per la banda del negoci de lloguer patrimonial d’oficines, destaca la finalització i posta en explotació del primer edifici promocionat per InmoCaixa, l’edifici Visionary a Madrid.

Així mateix, després dels importants canvis en la política monetària dels principals bancs centrals, CriteriaCaixa ha incrementat en aquest primer semestre l’exposició a la renda fixa cotitzada, amb una cartera que assoleix un valor de mercat de 124 milions d’euros, després d’invertir-hi 43 milions d’euros.

Perfil financer

Al tancament del primer semestre, el deute brut del Grup Criteria s’ha reduït fins als 4.341 milions d’euros, respecte dels 4.922 milions d’euros del 31 de desembre del 2022, després d’haver amortitzat una emissió de bons sènior de 750 milions d’euros (dels quals 37 milions eren a l’autocartera) que va vèncer el mes de maig.  Durant aquest període, CriteriaCaixa ha continuat gestionant activament les seves fonts de finançament, amb la signatura de nous préstecs bilaterals per un import total de 245 milions d’euros.

CriteriaCaixa manté uns nivells de liquiditat confortables de 777 milions d’euros a 30 de juny, xifra que inclou tant la caixa i equivalents com les pòlisses de crèdit compromeses i no utilitzades.  

Les agències de qualificació han ratificat al llarg del primer semestre la qualitat creditícia de CriteriaCaixa, en BBB+ per part de Fitch Ratings (amb perspectiva estable) i en Baa2 per part de Moody’s (millorant la perspectiva d’estable a positiva).

ANNEXOS

Compte de resultats consolidat de gestió de CriteriaCaixa – Primer semestre 2023:

Estructura del Grup – Primer semestre 2023: