Cerrar búsqueda

Nota de premsa

CriteriaCaixa va obtenir un benefici net consolidat de 1.199 milions d’euros el 2022
Foto detalle sede Criteria Caixa
13 de març 2023
  • El valor brut dels actius de CriteriaCaixa va créixer un 3,3%, fins a assolir els 24.585 milions d’euros al tancament de l’exercici.
  • El valor net dels actius de CriteriaCaixa es va situar en 19.663 milions d’euros, amb un increment del 8,7% respecte de l’exercici anterior.
  • CriteriaCaixa va distribuir 375 milions d’euros al seu accionista únic, la Fundació ”la Caixa”, que el 2022 ha continuat invertint en els col·lectius més vulnerables de la societat.

Barcelona, 13 de març del 2023.- CriteriaCaixa, companyia que gestiona el patrimoni empresarial de la Fundació ”la Caixa”, va obtenir un resultat net consolidat recurrent de 1.599 milions d’euros, un 35% més que el 2021. En canvi, el benefici net consolidat va ascendir a 1.199 milions d’euros el 2022, un 29% menys que en l’exercici anterior, com a conseqüència, principalment, dels resultats extraordinaris positius registrats el 2021 després de la fusió entre CaixaBank i Bankia.

Al tancament del 2022, el valor brut dels actius (GAV) de CriteriaCaixa va assolir els 24.585 milions d’euros, un 3,3% més que el 2021. Del total, un 83% correspon a renda variable cotitzada i un 11% al negoci immobiliari. Aquesta composició mostra l’elevada liquiditat de la cartera, ja que els actius cotitzats i la caixa i equivalents representen en conjunt un 85% del total.

D’altra banda, el valor net dels actius (NAV) de CriteriaCaixa va assolir els 19.663 milions d’euros, un 8,7% més respecte de l’any anterior. La seva evolució favorable és deguda, principalment, a la millora de la cotització de CaixaBank, que s’ha revalorat un 52% el 2022. Així mateix, destaca la fortalesa del flux de caixa operatiu, amb un increment significatiu dels dividends rebuts en l’exercici.

Del total de dividends rebuts durant l’exercici 2022, 834 milions d’euros (enfront dels 525 milions de l’exercici anterior), 354 milions van correspondre a CaixaBank, 311 milions a Naturgy i 62 milions a The Bank of East Asia, entre d’altres.

CriteriaCaixa va distribuir 375 milions d’euros al seu accionista únic, la Fundació ”la Caixa”, que el 2022 ha continuat invertint en favor dels col·lectius més vulnerables de la societat, com ara la infància en risc d’exclusió, la gent gran o els pacients amb malalties avançades. El 2022 la Fundació va invertir un total de 508 milions d’euros, en programes socials (56,9%), cultura i ciència (22,1%), recerca i salut (10,6%) i educació i beques (10,4%). Per a l’exercici 2023, la Fundació ”la Caixa” ha anunciat recentment un increment del pressupost, el més gran de la seva història, que és de 538 milions d’euros.

Resultats dels negocis
El resultat recurrent atribuït a la cartera bancària va assolir l’any 2022 els 1.109 milions d’euros, fet que suposa un increment de 213 milions d’euros (+24%) respecte del tancament de l’exercici anterior. La millora del resultat és deguda principalment al bon comportament dels resultats de CaixaBank i de Grupo Financiero Inbursa (GFI), que van aportar al resultat de CriteriaCaixa 904 milions i 107 milions d’euros, respectivament.

Per la seva banda, el resultat de la cartera industrial i de serveis —que inclou l’atribució del resultat de les participacions a Naturgy i Saba Infraestructuras, entre d’altres, així com els dividends de la resta de la cartera— ha assolit els 549 milions d’euros, un 40% més que el 2021.

El resultat net de Naturgy atribuït a Criteria el 2022 va ser de 440 milions d’euros, un 41% més respecte de l’exercici anterior. Així mateix, CriteriaCaixa va rebre el 2022 dividends de Telefónica per valor de 29 milions d’euros. Destaquen també els dividends provinents de les participacions de la denominada cartera de diversificació, que van assolir els 89 milions d’euros (73 milions d’euros el 2021).

Gestió de la cartera
La cartera estratègica de CriteriaCaixa està composta per les participacions a CaixaBank (32,24%), Naturgy (26,71%), The Bank of East Asia (18,97%), Grupo Financiero Inbursa (9,10%), Cellnex (4,36%) i Telefónica (2,17%). El seu valor de mercat el 2022 va ascendir als 18.088 milions d’euros, amb una variació de valor positiva del 9,2%. Durant l’exercici es van invertir 258 milions d’euros en aquesta cartera, 202 milions d’euros dels quals es van destinar a Telefónica i 56 milions a Cellnex.

D’altra banda, CriteriaCaixa manté una cartera de diversificació que comprèn diferents participacions minoritàries en societats cotitzades, prioritzant companyies pertanyents a països de l’OCDE. Aquesta cartera assoleix ja més de 80 empreses de 15 països diferents, la gran majoria grans companyies líders en els seus sectors respectius.

El 2022 s’ha efectuat una inversió neta de 249 milions d’euros per ampliar la cartera de diversificació. Respecte a les desinversions, el gener de 2022, després de l’oferta pública d’adquisició (OPA) llançada per Veolia sobre el 100% de Suez el 2020, CriteriaCaixa va vendre el 5,8% de la participació que hi tenia per un total de 737 milions d’euros.

El valor de mercat al tancament de l’exercici de la cartera esmentada va assolir els 2.221 milions d’euros, distribuïts en els sectors següents: Consum (29%), Farma/Salut (18%), Automòbils i components (12%), Telecomunicacions i Tecnologia (11%), Materials (9%), Infraestructures (7%), Béns d’equip (5%) i Altres (9%).

D’altra banda, la cartera immobiliària de CriteriaCaixa va assolir un valor de 2.740 milions d’euros el 2022, i va portar a terme noves inversions per valor de 366 milions d’euros. Destaca l’adquisició d’un edifici d’oficines al Paseo de la Castellana, 51, de Madrid, per un import de 238,5 milions d’euros.

Dins del procés inversor, CriteriaCaixa també té en consideració aspectes vinculats a aspectes ESG (Environmental, Social i Governance, per les sigles en anglès), identificant aquelles societats que mantenen compromisos forts en les seves polítiques en matèria de sostenibilitat, acreditades a través d’índexs de sostenibilitat internacionals reconeguts.

Perfil financer
Al tancament del 2022, el deute brut del Grup Criteria va assolir els 4.922 milions d’euros, enfront dels 5.713 milions d’euros del 31 de desembre del 2021, la qual cosa suposa una reducció del 13,8%.
Al llarg de l’exercici, CriteriaCaixa ha continuat gestionant activament el seu endeutament per obtenir més flexibilitat i estendre els venciments, tant del deute com de les pòlisses de crèdit. Entre les actuacions dutes a terme, destaca l’amortització a venciment d’un bo sènior de 1.000 milions d’euros (dels quals, 26 milions eren a l’autocartera).

CriteriaCaixa reforça la seva posició financera mantenint uns nivells de liquiditat confortables —al voltant dels 1.000 milions d’euros— que permeten afrontar els venciments del 2023. El cost mitjà del deute s’ha mantingut en l’1,4% en línia amb l’exercici anterior.

Les agències de qualificació han ratificat al llarg del 2022 la qualitat creditícia de CriteriaCaixa, en BBB+ per part de Fitch Ratings (amb perspectiva estable) i en Baa2 per part de Moody’s (amb perspectiva estable).

ANNEXOS
Compte de resultats consolidat de gestió de CriteriaCaixa 2022:

Estructura del Grup al tancament del 2022: