Avís legal

L'accés al portal www.criteriacaixa.com de Criteria Caixa, S.A. (d’ara endavant "CriteriaCaixa"), i a la informació que conté comporta l'acceptació de les condicions d'ús previstes en aquest avís legal. Per això li recomanem que llegeixi
atentament les condicions d'ús següents si vol accedir a la informació continguda en aquest portal.

CriteriaCaixa es reserva el dret a modificar aquestes condicions d'ús del portal en qualsevol moment, cas en el qual entraran en vigor des que es publiquin i seran aplicables a tots els usuaris del portal des d'aquella data.

Continguts del portal

CriteriaCaixa es reserva el dret a introduir modificacions o ometre parcialment o totalment els actuals continguts del seu portal quan ho consideri oportú i sense avisar, així com impedir o restringir l'accés al portal de forma temporal o permanent. El portal s'adreça exclusivament a residents a Espanya i, per tant, totes les seves condicions es regiran i interpretaran segons el dret espanyol.

Usos prohibits i permesos dels continguts

Els continguts del portal no constitueixen en cap cas una recomanació d'inversió ni assessorament de cap naturalesa. Els continguts del portal es publiquen per tal de proporcionar informació general sobre CriteriaCaixa i no s'han de fer servir com a base per adoptar decisions d'inversió.

Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent-hi qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, dels continguts del portal, incloent-hi signes distintius, sense l'autorització prèvia i expressa de CriteriaCaixa.

Queda prohibit, excepte en els casos en què expressament ho autoritzi CriteriaCaixa, establir enllaços (o hipervincles o links) des de portals o llocs web de tercers al portal de CriteriaCaixa, accessible a l'adreça URL [www.criteriacaixa.com], així com presentar les pàgines web de CriteriaCaixa o la informació que contenen sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

Exclusió de garanties i de responsabilitat

CriteriaCaixa no garanteix l'actualitat, vigència, veracitat, exactitud i exhaustivitat dels continguts del seu portal, excloent-ne qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis que puguin ser deguts a aquesta manca d'actualitat, vigència, veracitat, exactitud i exhaustivitat dels continguts.

CriteriaCaixa no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, baixada o utilitat dels elements i informació continguts a les pàgines del seu portal, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

CriteriaCaixa no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del seu portal mitjançant enllaços ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s'accedeixi mitjançant enllaços al portal de CriteriaCaixa o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i continguts de qualsevol web de tercers que es presenti sota l'aparença o signes distintius de CriteriaCaixa, llevat d'autorització expressa d'aquesta última.

CriteriaCaixa no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de CriteriaCaixa; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol mena i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (iii) ús indegut o inadequat del portal de CriteriaCaixa, incloent-hi pèrdues, danys o perjudicis ocasionats com a conseqüència de decisions d'inversió basades en dades o informacions contingudes en aquest portal, o (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest últim.

Propietat industrial i intel·lectual

El portal de CriteriaCaixa, les pàgines que comprèn i la informació o elements que conté, inclouen textos, documents, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual de què CriteriaCaixa o les empreses participades per aquesta són titulars o legítimes llicenciatàries.

CriteriaCaixa únicament concedeix una autorització d'ús d'aquests continguts limitada a l'accés en línia a ells en els termes i les condicions establerts en aquestes condicions generals d'ús.

Política de privadesa i protecció de dades

1. Protecció de dades

Criteria Caixa, S.A., Societat Unipersonal, està plenament compromesa amb el compliment de la normativa en vigor, entre ella el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea i la normativa relativa a la protecció de dades de caràcter personal, sent un objectiu prioritari.

L'informem que les seves dades personals s'incorporaran en una base de dades responsabilitat de Criteria Caixa, S.A., Societat Unipersonal, amb domicili a Palma, plaça Weyler, núm. 3, inscrita al Registre Mercantil de Palma de Mallorca, tom 2.733, foli 82, full PM-82.742, inscripció 2a i amb número d'identificació fiscal A-63379135.

L'informem que les seves dades no seran cedides, venudes, llogades o posades a disposició de cap altra forma de cap tercer, excepte a aquelles empreses que resulti necessari per a l'execució del tractament i a aquells proveïdors de serveis de Criteria Caixa, S.A., Societat Unipersonal, que fan determinades activitats per a la companyia, però en cap cas per a les seves finalitats pròpies.

2. Finalitats dels tractaments

Les seves dades personals seran tractades per Criteria Caixa, S.A., Societat Unipersonal, de manera confidencial i per a les finalitats següents:

  • Si escau, gestionar i donar resposta a la seva consulta o incidència, així com l'enviament de la informació necessària per resoldre-la, en cas que resulti necessari.

L'informem que en algunes ocasions pot ser necessari el tractament de les seves dades personals per acomplir obligacions legals, o en relació amb qualsevol relació contractual que podem tenir amb vostè.

Addicionalment, quan sigui sol·licitat l'emplenament d'un formulari en què es recullin dades de caràcter personal, se li donarà compte de la informació, de la finalitat per a la qual es recullen les dades i dels terminis de conservació d'aquestes. En aquests supòsits, sempre que sigui oportú, li sol·licitarem el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals.

3. Terminis de conservació

Les seves dades es conservaran durant el termini establert en el quadre que es mostra a continuació, sens perjudici de la seva conservació i manteniment sota el degut bloqueig per a la seva posada a disposició de les autoritats amb competència en les diferents matèries que siguin aplicables.

Tractament Com determinem el termini de conservació de les seves dades
Gestionar i donar resposta a la seva consulta o incidència, així com l'enviament de la informació necessària per resoldre-la en cas que resulti necessari. Conservarem les seves dades per donar resposta a la consulta o incidència que ens planteja i mentre hi pugui haver una obligació per part de Criteria Caixa, S.A., Societat Unipersonal, en relació amb la resposta que li hàgim ofert.

4. Exercici de drets i reclamacions davant l'autoritat competent en matèria de protecció de dades

Com a conseqüència del tractament de les seves dades personals per part de Criteria Caixa, S.A., Societat Unipersonal, la legislació vigent li atorga una sèrie de drets.

En aquest sentit, Criteria Caixa, S.A., Societat Unipersonal, l'informa que podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, així com revocar el seu consentiment a tots o algun dels tractaments, enviant un correu electrònic a dpo@criteria.com o bé dirigint la seva sol·licitud per escrit amb la referència “Dades personals” a Av. Diagonal, 621, 08028 (Barcelona).

Així mateix, en cas que no vulgui exercir un dret en concret, però tingui la necessitat de fer una consulta o suggeriment en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal, també podrà dirigir-se a les adreces facilitades per a l'exercici dels drets.

D'altra banda, Criteria Caixa, S.A., Societat Unipersonal, l'informa que té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), autoritat competent en matèria de protecció de dades.

5. Confidencialitat i seguretat en el tractament de dades

La informació rebuda per Criteria Caixa, S.A., Societat Unipersonal, a través d'aquesta pàgina web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat.

Així mateix, Criteria Caixa, S.A., Societat Unipersonal, declara i garanteix que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sens perjudici d'informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.