Informació legal sobre CRITERIA CAIXA, S.A.

La titularitat d'aquest web és de CRITERIA CAIXA, S.A., Societat Unipersonal, amb domicili social a Palma de Mallorca, Plaça Weyler, 3, inscrita al Registre Mercantil de Palma de Mallorca, tom 2.733, foli 82, full PM-82.742, inscripció 2 i amb número d'identificació fiscal A-63379135.