Medi Ambient

CriteriaCaixa està compromesa amb el respecte a l’entorn natural, un compromís que va més enllà de les seves obligacions legals i que es concreta en un sistema de gestió mediambiental integrat en la seva activitat de negoci, que engloba tots els seus projectes.

Aquest compromís el fa extensiu als empleats, les filials i les empreses col·laboradores.
  

Més informació:

ISO 14.001 (PDF, 921KB)

Informació sobre qüestions mediambientals de CriteriaCaixa (veure apartat 7 “Estat d’Informació no Financera” de l’Informe de Gestió del Grup Criteria).

¿Necessites imprimir-ho? Protegim el medi ambient.

Documents en format PDF. Si no els pot obrir, descarregui Acrobat Reader. Obre en una finestra nova