Prevenció de Riscos Laborals

La política de la nostra companyia té com a objectiu principal la millora contínua de les condicions laborals, amb la finalitat d'elevar al màxim els nivells de seguretat, salut i benestar de tot el personal que treballa a l'organització. En aquest sentit, i per tal de garantir l'objectiu establert, CriteriaCaixa s’ha certificat amb la norma ISO 45001 i ha obtingut la certificació de Protocols front a la COVID-19 atorgada per AENOR.

SPRL 425

AENOR Protocolo frente al Covid-19 - Criteria Caixa

¿Necessites imprimir-ho? Protegim el medi ambient.

Documents en format PDF. Si no els pot obrir, descarregui Acrobat Reader. Obre en una finestra nova