Principis d'inversió

 

La filosofia d'inversió de CriteriaCaixa està basada en la creació de valor amb una cartera diversificada (en sectors, en noms i en tipus d’instruments financers), majoritàriament estable, d'alta qualitat i que assegura dividends recurrents. CriteriaCaixa inverteix en companyies líders, en què es manté una gestió activa, sempre respectant una sòlida disciplina financera i socialment responsable.

  • Cartera diversificada

  • Inversions a companyies líders amb dividends recurrents i predictibles

  • Garantia de generació de liquiditat

  • Gestió activa en aquelles inversions amb alt percentatge de participació

¿Necessites imprimir-ho? Protegim el medi ambient.