Qui som

CriteriaCaixa és la societat hòlding d'inversions no cotitzada que gestiona el patrimoni de la Fundació ”la Caixa”. Amb una cartera composta per participacions accionarials en sectors estratègics com ara el bancari, energètic, les infraestructures, els serveis i el negoci immobiliari.

La Fundació ”la Caixa” gestiona de manera directa l'Obra Social que es finança amb els dividends obtinguts de CriteriaCaixa.

CriteriaCaixa, al seu torn, es nodreix dels dividends que rep de les seves participades i fa una gestió activa de la seva cartera i d'altres actius.

¿Necessites imprimir-ho? Protegim el medi ambient.