Josep-Delfí Guàrdia Canela

Membre del Consell d'Administració. Conseller Independent.

Nascut a Balaguer (Lleida), 1945.

Des de juliol de 2011, membre del Consell d’Administració de Criteria CaixaHolding, societat que es va fusionar amb Servihabitat XXI al desembre de 2013, moment a partir del qual va ser nomenat membre del Consell d’Administració de la societat resultant de la fusió, CriteriaCaixa. Membre de la Comissió d’Auditoria i Control de CriteriaCaixa des del juliol de 2019.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1966), havent obtingut Premi Extraordinari.

Avui dia, exerceix de vicepresident del Tribunal Constitucional d’Andorra.

Va ser director de l'Assessoria Jurídica del Grup Transports Metropolitans de Barcelona - TMB (1982-2010). Durant part d'aquest temps va ser, a més, Secretari del Consell d'Administració de les societats que formaven part del Grup. Va ser membre del Consell d'Administració de Transports Ciutat Comtal, S.A. (1991-2010).

Durant els anys 2004 a 2015, ha pertangut a la Comissió de Control de la Iniciativa Legislativa Popular del Parlament de Catalunya. Ha estat membre de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya i de la Comissió de Codificació de Catalunya i del Observatori de Dret Privat.

Ha exercit la docència com a professor de Dret Processal i de Dret Civil a les Universitats de Barcelona i Lleida (1966-1984).

Ha estat membre des de 1975 i ha estat president (1992-2000 i 2008-2016) de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya i conseller de Justícia de Govern de la Generalitat de Catalunya (2001-2002).

Ha estat membre del Consell d'Administració de Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona ”la Caixa” (2009-2014) i avui dia és membre del Consell d'Administració de VidaCaixa.

És autor de nombroses publicacions sobre matèries jurídiques i membre del Consell de Redacció de la Revista Jurídica de Catalunya.

Ha estat guardonat amb la distinció de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1998). És Acadèmic d’honor de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació d’Espanya i de les de Galícia, Granada, València, Córdoba (Rep. Argentina), Mèxic, Colòmbia, Xile i el Paraguai.

Última actualització: Juny de 2019.