Informe Anual de Govern Corporatiu

Aquesta pàgina conté els informes anuals de govern corporatiu que coincideixen amb els informes remesos a la Comissió Nacional del Mercat de Valors ("CIFRADOC"), d'acord amb els seus requeriments.


Cada informe anual de govern corporatiu, juntament amb la resta dels fets rellevants remesos per l'entitat a la CNMV, es pot consultar, de conformitat amb la normativa aplicable, al lloc web oficial de la CNMV que es facilita tot seguit: www.cnmv.es

¿Necessites imprimir-ho? Protegim el medi ambient.

Documents en format PDF. Si no els pot obrir, descarregui Acrobat Reader. Obre en una finestra nova