Ràtings

 

A Criteria Caixa, S.A.U. li han estat atorgades les següents qualificacions creditícies ("ràtings"):

Qualificacions en vigor:

Data de Revisió Llarg Termini Curt Termini Perspectiva
Moody's 29-04-2022 Baa2 n.a. Estable
Fitch 20-04-2022 BBB+ F1 Estable

La qualificació creditícia pot ser revisada, suspesa o retirada en qualsevol moment per l'agència de qualificació.

 

Evolució de les qualificacions en els últims anys:

Moody’s Data de Revisió Llarg Termini Curt Termini Perspectiva
2021 29-04-2021 Baa2 n.a. Estable
2020 01-04-2020 Baa2 n.a. Estable
2019 27-03-2019 Baa2 n.a. Estable
2018 20-03-2018 Baa2 n.a. Estable
Fitch Data de Revisió Llarg Termini Curt Termini Perspectiva
2021 20-04-2021 BBB+ F1 Negativa
2020 21-04-2020 BBB+ F1 Negativa
2019 11-12-2019 BBB+ F1 Estable
2018 21-12-2018 BBB F2 Positiva
2017 10-10-2017 BBB F2 Estable
07-04-2017 BBB- F3 Estable
2016 23-02-2016 BBB- F3 Positiva
2015 25-02-2015 BBB- F3 Positiva
2014 16-10-2014 BBB- F3 Positiva

¿Necessites imprimir-ho? Protegim el medi ambient.