Negoci immobiliari

CriteriaCaixa disposa d’una cartera d’immobles de 2.617 milions d’euros, segmentada en funció de la tipologia d’actiu i de la seva estratègia, gestionats per un equip especialitzat propi a través de la seva filial InmoCaixa.​

L’estratègia està basada en la maximització de valor amb objectius definits:​

  • Desenvolupament actius immobiliaris: desenvolupament de promocions per a la venda/lloguer, inversió en desenvolupament urbanístic que permeti la generació de valor a llarg termini.

  • Lloguer patrimonial: gestió proactiva de la cartera patrimonialista que millori la rendibilitat a llarg termini, a través del lloguer residencial i d’oficines. Inclou habitatge assequible i social, amb l’objectiu de facilitar l’accés a l’habitatge a joves, gent gran i famílies, a través del “Programa Habitatge Assequible”.

  • Desinversió activa: maximitzar el valor dels immobles i actius no estratègics, prioritzant la seva venda en funció de l’expectativa sobre el valor immobiliari dels actius.

negoci immobiliari gràfic

Dades a 30/06/2020

¿Necessites imprimir-ho? Protegim el medi ambient.