Negoci immobiliari

CriteriaCaixa té una cartera d'actius immobiliaris de gairebé 2.600 milions d'euros de valor en llibres, gestionats per la seva filial InmoCaixa, amb immobles en tota la geografia espanyola.​​

La seva estratègia es basa en la maximització de valor mitjançant:​​

  • Desenvolupament d'actius immobiliaris: promocions per a venda/lloguer i inversió en desenvolupament urbanístic.​

  • Lloguer patrimonial: gestió proactiva de la cartera patrimonialista mitjançant el lloguer residencial i d'oficines.

  • Desinversió activa: maximitzar el valor dels immobles i actius no estratègics, prioritzant-ne la venda.​

  

Dades a 30/06/2022

¿Necessites imprimir-ho? Protegim el medi ambient.