Aigües de Barcelona

 • Gestió del cicle integral de l'aigua, des de la captació fins a la potabilització, transport i distribució. A més, s'encarrega del servei de sanejament i depuració d'aigües residuals per al seu retorn al medi natural o la seva reutilització.
 • Presta el servei de distribució d'aigua potable a 23 municipis (2,9 milions de persones), el de sanejament i depuració d'aigües residuals als 36 municipis de l'àrea metropolitana (3,2 milions de persones) i el de clavegueram a 10 municipis més.

 

Història de la inversió

 

Dades bàsiques

 • 15%

  Participació

 • 2 de 16

  Presència al
  Consell

 • Baa1

  Ràting
  (Moody's)

Dades a abril 2019​