Participades de serveis

Després de la reorganització del Grup ”la Caixa” l’octubre de 2014, CriteriaCaixa és una societat instrumental patrimonialista controlada al 100% per la Fundació Bancària ”la Caixa”, que gestiona totes les participacions accionarials del Grup.

Organigrama Cartera d'Inversiones

Dades a 30 de juny de 2022

El valor brut dels actius (GAV) de CriteriaCaixa, a 30 de juny de 2022, és de 24.732 milions d’euros i el valor net (NAV), considerant el deute, és de 19.970 milions d’euros.

Distribució de la cartera per tipus d’actius a 30/06/2022

Distribució de la cartera per tipus d'actius