Participades de serveis

Després de la reorganització del Grup ”la Caixa” l’octubre de 2014, CriteriaCaixa és una societat instrumental patrimonialista controlada al 100% per la Fundació Bancària ”la Caixa”, que gestiona totes les participacions accionarials del Grup.

Organigrama Cartera d'Inversiones

* Amb data 18 de gener del 2022, s’ha venut tota la participació a Suez com a conseqüència de l’OPA sobre el 100% de les accions llançada per Veolia.

Dades a 31 de desembre de 2021

El valor brut dels actius (GAV) de CriteriaCaixa, a 31 de desembre de 2021, és de 23.805 milions d’euros i el valor net (NAV), considerant el deute, és de 18.092 milions d’euros.

Distribució de la cartera per tipus d’actius a 31/12/2021

Distribució de la cartera per tipus d'actius