José Antonio Asiáin Ayala

Membre del Consell d'Administració. Conseller Independent.

Nascut a Pamplona, 1949.

Des de juliol de 2012, membre del Consell d’Administració de Criteria CaixaHolding, societat que es va fusionar amb Servihabitat XXI al desembre de 2013, moment a partir del qual va ser nomenat membre del Consell d’Administració de la societat resultant de la fusió, CriteriaCaixa. President de la Comissió de Nomenaments i Retribucions des del maig de 2019 i membre d’aquesta Comissió des de la seva constitució el 2014. Membre de la Comissió Executiva des de la seva constitució al juliol de 2019.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Navarra. Va ser professor ajudant de Dret Fiscal durant els cursos 1972-1973 i 1973-1974. És advocat del M.I. Col•legi de Pamplona des de 1974 i soci fundador, des de 1997, del Bufete Asiáin, Jiménez & Arredondo, especialitzat en assumptes civils i mercantils, en què exerceix actualment l'advocacia.

El 1974 va ser nomenat, prèvia oposició, lletrat de la Diputació Foral de Navarra, càrrec en què va romandre fins al 1979, exercint funcions d'assessorament jurídic i les de delegat en la societat concessionària de l'Autopista de Navarra. Va ser lletrat assessor del Parlament de Navarra (1979-1983).

El 1980 va ser designat assessor jurídic de la Comissió Negociadora de la Llei Orgànica de Reintegrament i Millora del Règim Foral de Navarra. El 1983 va ser nomenat, per concurs de mèrits, assessor jurídic central del Govern de Navarra.

Va ser vicepresident (1984-1991) i conseller de Presidència (1984-1987) i d'Economia i Hisenda (1987-1991) del Govern de Navarra.

Ha pertangut, ostentant diferents càrrecs, als Consells d'Administració de la Caja de Ahorros de Navarra, Confederación Española de Cajas de Ahorro, Seguros de Navarra, S.A., Banca Cívica, S.A, entre d'altres.

Va ser membre del Consell d'Administració de CaixaBank, en representació de la Fundación Caja Navarra (2012-2013).

Ha participat com a ponent en diversos congressos, cursos i seminaris i ha publicat treballs a la “Revista Jurídica de Navarra”, a “Papeles de Economía Española” i a “Economía Pública”.

Última actualització: Juny de 2019.