Cerrar búsqueda

Política de privadesa

1. Protecció de dades

Criteria Caixa, S.A., Societat Unipersonal, està plenament compromesa amb el compliment de la normativa en vigor, entre ella el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea i la normativa relativa a la protecció de dades de caràcter personal, sent un objectiu prioritari.

L’informem que les seves dades personals s’incorporaran en una base de dades responsabilitat de Criteria Caixa, S.A., Societat Unipersonal, amb domicili a Palma, plaça Weyler, núm. 3, inscrita al Registre Mercantil de Palma de Mallorca, tom 2.733, foli 82, full PM – 82.742, inscripció 2a i amb número d’identificació fiscal A – 63379135.

L’informem que les seves dades no seran cedides, venudes, llogades o posades a disposició de cap altra forma de cap tercer, excepte a aquelles empreses que resulti necessari per a l’execució del tractament i a aquells proveïdors de serveis de Criteria Caixa, S.A., Societat Unipersonal, que fan determinades activitats per a la companyia, però en cap cas per a les seves finalitats pròpies.

2. Finalitats dels tractaments

Les seves dades personals seran tractades per Criteria Caixa, S.A., Societat Unipersonal, de manera confidencial i per a les finalitats següents:

  • Si escau, gestionar i donar resposta a la seva consulta o incidència, així com l’enviament de la informació necessària per resoldre – la, en cas que resulti necessari.
  • Si escau, tramitar la seva petició d’accés a l’ “Àrea privada d’inversors”. 
  • Remetre avisos de les actualitzacions de la informació continguda a la secció “Inversors”, en el cas que així ho hagi autoritzat. 

L’informem que en algunes ocasions pot ser necessari el tractament de les seves dades personals per acomplir obligacions legals, o en relació amb qualsevol relació contractual que podem tenir amb vostè.

Addicionalment, quan sigui sol·licitat l’emplenament d’un formulari en què es recullin dades de caràcter personal, se li donarà compte de la informació, de la finalitat per a la qual es recullen les dades i dels terminis de conservació d’aquestes. En aquests supòsits, sempre que sigui oportú, li sol·licitarem el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals.

3. Terminis de conservació

Les seves dades es conservaran durant el termini establert en el quadre que es mostra a continuació, sens perjudici de la seva conservació i manteniment sota el degut bloqueig per a la seva posada a disposició de les autoritats amb competència en les diferents matèries que siguin aplicables.

TractamentCom determinem el termini de conservació de les seves dades
Gestionar i donar resposta a la seva consulta o incidència, així com l’enviament de la informació necessària per resoldre – la en cas que resulti necessariConservarem les seves dades per donar resposta a la consulta o incidència que en planteja i mentre hi pugui haver una obligació per part de Criteria Caixa, S.A., Societat Unipersonal, en relació amb la resposta que li hàgim ofert.
Tramitar la seva petició d’accés a l’ “Àrea privada d’inversors”. Conservarem les seves dades per a donar resposta a la seva petició i mentre hi pugui haver una obligació per part de Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal, al respecte.  
Remetre avisos de les actualitzacions de la informació continguda a la secció “Inversors”, en el cas que així ho hagi autoritzat. Conservarem les seves dades mentre vostè no revoqui el consentiment de tractament.  

4. Exercici de drets i reclamacions davant l’autoritat competent en matèria de protecció de dades

Com a conseqüència del tractament de les seves dades personals per part de Criteria Caixa, S.A., Societat Unipersonal, la legislació vigent li atorga una sèrie de drets.

En aquest sentit, Criteria Caixa, S.A., Societat Unipersonal, l’informa que podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, així com revocar el seu consentiment a tots o algun dels tractaments, enviant un correu electrònic a dpo@criteria.com o bé dirigint la seva sol·licitud per escrit amb la referència “Dades personals” a Av. Diagonal, 621, 08028 (Barcelona).

Així mateix, en cas que no vulgui exercir un dret en concret, però tingui la necessitat de fer una consulta o suggeriment en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal, també podrà dirigir – se a les adreces facilitades per a l’exercici dels drets.

D’altra banda, Criteria Caixa, S.A., Societat Unipersonal, l’informa que té dret a presentar una reclamació davant l’A gència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), autoritat competent en matèria de protecció de dades.

5. Confidencialitat i seguretat en el tractament de dades

La informació rebuda per Criteria Caixa, S.A., Societat Unipersonal, a través d’aquesta pàgina web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat.

Així mateix, Criteria Caixa, S.A., Societat Unipersonal, declara i garanteix que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sens perjudici d’informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.