Cerrar búsqueda

Avís legal

L’accés al portal www.criteriacaixa.com de Criteria Caixa, S.A. (d’ara endavant “CriteriaCaixa”), i a la informació que conté comporta l’acceptació de les condicions d’ús previstes en aquest avís legal. Per això li recomanem que llegeixi
atentament les condicions d’ús següents si vol accedir a la informació continguda en aquest portal.

CriteriaCaixa es reserva el dret a modificar aquestes condicions d’ús del portal en qualsevol moment, cas en el qual entraran en vigor des que es publiquin i seran aplicables a tots els usuaris del portal des d’aquella data.

Continguts del portal

CriteriaCaixa es reserva el dret a introduir modificacions o ometre parcialment o totalment els actuals continguts del seu portal quan ho consideri oportú i sense avisar, així com impedir o restringir l’accés al portal de forma temporal o permanent. El portal fa referència a una societat de nacionalitat espanyola i, per tant, totes les seves condicions es regiran i interpretaran segons el dret espanyol.

Dades identificatives
Criteria Caixa, S.A., Societat Unipersonal.
Plaça Weyler, 3. 07001 Palma, Espanya.
Inscrita al Registre Mercantil de Palma de Mallorca, tom 2.733, foli 82, full PM-82.742, inscripció 2a i amb número d’identificació fiscal A-63379135.

Usos prohibits i permesos dels continguts

Els continguts del portal no constitueixen en cap cas una recomanació d’inversió ni assessorament de cap naturalesa. Els continguts del portal es publiquen per tal de proporcionar informació general sobre CriteriaCaixa i no s’han de fer servir com a base per adoptar decisions d’inversió.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació o ús, incloent-hi qualsevol tipus de citació, reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública, modificació i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, dels continguts del portal, en tot o en part, incloent-hi signes distintius, sense l’autorització prèvia i expressa de CriteriaCaixa.

Queda prohibit, excepte en els casos en què expressament ho autoritzi CriteriaCaixa, establir enllaços (o hipervincles o links) des de portals o llocs web de tercers al portal de CriteriaCaixa, accessible a l’adreça URL [www.criteriacaixa.com], així com presentar les pàgines web de CriteriaCaixa o la informació que contenen sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

Exclusió de garanties i de responsabilitat

CriteriaCaixa no garanteix l’actualitat, vigència, veracitat, exactitud i exhaustivitat dels continguts del seu portal, excloent-ne qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis que puguin ser deguts a aquesta manca d’actualitat, vigència, veracitat, exactitud i exhaustivitat dels continguts.

CriteriaCaixa no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, baixada o utilitat dels elements i informació continguts a les pàgines del seu portal, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

CriteriaCaixa no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del seu portal mitjançant enllaços ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s’accedeixi mitjançant enllaços al portal de CriteriaCaixa o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i continguts de qualsevol web de tercers que es presenti sota l’aparença o signes distintius de CriteriaCaixa, llevat d’autorització expressa d’aquesta última.

CriteriaCaixa no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de CriteriaCaixa; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol mena i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (iii) ús indegut o inadequat del portal de CriteriaCaixa, incloent-hi pèrdues, danys o perjudicis ocasionats com a conseqüència de decisions d’inversió basades en dades o informacions contingudes en aquest portal, o (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest últim.

Propietat industrial i intel·lectual

El portal de CriteriaCaixa, les pàgines que comprèn i la informació o elements que conté, inclouen textos, documents, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual de què CriteriaCaixa o les empreses participades per aquesta són titulars o legítimes llicenciatàries.

CriteriaCaixa únicament concedeix una autorització d’ús d’aquests continguts limitada a l’accés en línia a ells en els termes i les condicions establerts en aquestes condicions generals d’ús.