Cerrar búsqueda

Cartera bancària

Cartera d’inversions en entitats financeres formada per empreses líders en el seu mercat.

Logo Caixabank
31,92%

Participació

Logo Caixabank
31,92%

Participació

Logo Inbursa
9,10%

Participació

Logo Inbursa
9,10%

Participació

19,23%

Participació

19,23%

Participació

Més actius de
la nostra
cartera d´inversions

Icono enviar mensaje

Informació per a inversors

Consulta la informació financera i de govern corporatiu de CriteriaCaixa.