Cerrar búsqueda

Cartera d’inversions

CriteriaCaixa gestiona una cartera d’actius que combina participacions accionarials rellevants en sectors estratègics amb una creixent cartera d’inversions diversificada.

Dades bàsiques

26,5

Bn€ de GAV

22,1

Bn€ de NAV

86%

d’actius d’elevada liquiditat

GAV: valor brut dels actius / NAV: valor net dels actius
Dades a 31 de desembre 2023
Bn€ = Milers de milions

Com invertim?

CriteriaCaixa inverteix en companyies líders i en sectors identificats com de major atractiu pel seu creixement, nivell moderat de risc, preu i rendibilitat, amb una política adequada de dividends, prioritzant actius líquids que assegurin una entrada d’ingressos recurrents.

La companyia no opera com un inversor merament financer. Manté una gestió activa i una disciplina financera sòlida en totes les seves inversions, que gestiona posant el focus en la creació de valor, amb una visió de llarg termini, no especulativa i ètica.

CriteriaCaixa selecciona amb cura les seves inversions, compromeses en matèria de sostenibilitat, transparència i contribució a la societat.

Icono grafico lineal

Creació de valor a llarg termini

Icono red de personas

Gestió activa de les inversions

Icono organigrama

Cartera diversificada

Icono hoja

Exigència de sostenibilitat i transparència

On invertim?

CriteriaCaixa segmenta la cartera de renda variable entre cartera estratègica i cartera de diversificació.

La cartera estratègica constitueix l’eix principal dels actius de la companyia i està composta majoritàriament per participacions rellevants en companyies de primer nivell. En aquestes participades, CriteriaCaixa hi ostenta una posició d’accionista significatiu amb proximitat a la direcció, de manera que pot tenir influència estratègica, ja sigui amb presència o sense en els òrgans de govern.

La cartera de diversificació es composa, principalment, per participacions minoritàries en renda variable cotitzada. Aquesta cartera es caracteritza per una gestió enfocada al creixement i la creació de valor. Es gestiona tenint en consideració la liquiditat, diversificació, sectors econòmics on operen les companyies i les geografies on estan presents (països de la OCDE, bàsicament d’Europa i d’Amèrica del Nord). Així mateix, en menor mesura, la cartera incorpora inversions en negocis no cotitzats amb l’objectiu de creació de valor a llarg termini.

CriteriaCaixa també gestiona una cartera d’actius immobiliaris enfocada a la seva transformació, posant èmfasi en la compra i promoció tant d’immobles d’oficines de lloguer com d’actius residencials d’alt valor afegit per a lloguer o venda.

Cartera global
Bn€
Array
(
  [valores_diversificacion] => Array
    (
      [percent] => 11
      [value] => 2.5
      [color] => #93D24F
    )

  [valores_estrategica] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [label] => Infraestructures i serveis de comunicació
          [percent] => 7
          [value] => 1.6
          [color] => #4fcdff
        )

      [1] => Array
        (
          [label] => Energia
          [percent] => 32
          [value] => 7
          [color] => #0598d3
        )

      [2] => Array
        (
          [label] => Bancari
          [percent] => 50
          [value] => 11
          [color] => #0373a4
        )

    )

  [valores_azul] => Array
    (
      [percent] => 18
      [value] => 2.2
    )

  [valores_naranja_oscuro] => Array
    (
      [label] => Bancario
      [percent] => 47
      [value] => 9.7
    )

)
Cartera total cotitzada
Estratègica
Diversificació
22,1 Bn€
11%
2,5 Bn€
Cartera de diversificació cotitzada
Infraestructures i serveis de comunicació
7%
1,6 Bn€
Energia
32%
7 Bn€
Bancari
50%
11 Bn€
Bn€

Dades a 31 de desembre 2023

Bn€ = Milers de milions