Cerrar búsqueda

Sobre nosaltres

CriteriaCaixa treballa per preservar i fer créixer el patrimoni de la Fundació ”la Caixa”

La prioritat de CriteriaCaixa és aportar els recursos econòmics que permetin que l’acció social de la Fundació ”la Caixa” continuï contribuint any rere any al desenvolupament d’una societat que doni més oportunitats als qui més ho necessiten.

CriteriaCaixa, un dels principals hòldings inversors a Europa, ha construït al llarg dels anys una cartera que combina participacions accionarials rellevants en sectors estratègics internacionals amb una cartera creixent d’inversions diversificada, assegurant-se un flux recurrent de dividends.

Imagen tapiz logo la Caixa

Grup ”la Caixa”: més d’un segle de creació de valor al servei de la societat

Foto colegio alumno maestra

Compromesos amb el present i amb
el futur de les persones

La Fundació ”la Caixa” neix el 2014 fruit de la transformació de ”la Caixa”, amb l’objectiu de preservar l’essencial: els principis que van motivar la creació de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis de Catalunya i de les Balears, ”la Caixa”, fa més d’un segle.

Des dels seus orígens el 1904, s’ha caracteritzat per un marcat compromís social i una vocació de treball en favor de l’interès general, tant a través de la seva activitat financera com de l’acció social.

Aquest compromís posa el focus en aquells programes amb un impacte social més gran, com ara els que combaten la pobresa infantil i l’exclusió social, els que fomenten l’ocupació i els que ajuden a millorar les condicions de vida de les persones més vulnerables.

 

Estructura del grup

icono de una pantalla durante una presentación

Presentació corporativa
2023 – 2024

Pla
Estratègic 2025-2030

El Pla Estratègic de CriteriaCaixa 2025-2030 té el propòsit d’impulsar les inversions i un model d’empresa per generar un impacte en l’economia i en les persones.

Negoci responsable

CriteriaCaixa està compromesa amb els nivells de seguretat, salut i benestar dels empleats i amb el respecte al medi ambient.

CriteriaCaixa és conscient de la importància que tenen les condicions de treball sobre la seguretat i la salut dels seus empleats. Per això, fa un esforç important, en el marc de les seves responsabilitats, promovent i duent a terme iniciatives orientades a la seva millora contínua, amb la finalitat d’elevar els nivells de seguretat, salut i benestar dels empleats i del personal que treballa per a la societat.

Per garantir aquest objectiu, CriteriaCaixa s’ha certificat a la norma ISO 45001:2018, norma internacional per a la gestió de la seguretat i salut a la feina.

Títol del document
Data
ISO 45001
26-11-2021
Política de seguretat i salut laboral
25-05-2023
Certificats
Certificado ISO45001

CriteriaCaixa està compromesa amb el respecte a l’entorn natural, que es concreta en un sistema de gestió mediambiental integrat en la seva activitat de negoci i que engloba tots els seus projectes, seguint la norma ISO 14001.

Aquest compromís el fa extensiu als seus empleats, les seves filials i les empreses col·laboradores.

Títol del document
Data
Política ambiental de CriteriaCaixa
26-07-2018
ISO 14001
17-05-2023
Informació ambiental inclosa als Comptes anuals (EINF)
31-12-2023
Certificats
Logo IQNET
Logo AENOR