CriteriaCaixa

Societat hòlding d’inversions no cotitzada que gestiona el patrimoni de la Fundació Bancària ”la Caixa”

CriteriaCaixa

Fundació ”la Caixa”

Només és progrés si progressem tots