CriteriaCaixa

Societat hòlding d’inversions no cotitzada que gestiona el patrimoni de la Fundació Bancària ”la Caixa”

CriteriaCaixa

Fundació ”la Caixa”

Ho hem fet abans. Ho fem ara. I ho continuarem fent.

Fundació ”la Caixa”